Adıyaman’da Gezilecek En İyi Yerler

Adıyaman’da Gezilecek En İyi Yerler

Adıyaman'da Gezilecek Meşhur Yerler

Adıyaman Hititler, Asurlular, Frigler, Persler, Makedonyalılar, Kommagene Krallığı, Romalılar Bizanslılar hüküm sürdükten sonra en son 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Prusias ad Hypium Antik Kenti
Tabae Antik Kenti
Kilistra Antik Kenti

Ülkemizdeki en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Adıyaman Hititler, Asurlular, Frigler, Persler, Makedonyalılar, Kommagene Krallığı, Romalılar Bizanslılar hüküm sürdükten sonra en son 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bunca medeniyetin izlerini taşıyan Adıyaman ve çevresinde görülmesi gereken çok sayıda tarihi yapılar, antik kentler, camiler, türbeler, kiliseler, mağaralar ve doğal güzellikler bulunmaktadır.

NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI

Dünya üzerinde, gün doğumu ve gün batımının en güzel izlendiği noktalardan biri olan Dünyaca ünlü Nemrut Dağı Milli Parkı UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmiştir. Burada Kommagene uygarlığına ait heykeller, kral mezarları ve tümülüsler bulunuyor. Kâhta ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Dağı’ndaki heykelleri Kommagene Kralı Birinci Antiochos, birinci yüzyılda yaptırmış. Boyları 10 metreyi bulan heykeller dünyanın sekizinci harikası olarak gösteriliyor.

Nemrut Dağı Milli Parkı

ARSEMİA ANTİK KENTİ

Kommagene Krallığı’nın yazlık başkenti olarak kullanılmış. Şehir Kommagene’lerin atası Arsemia tarafından kurulmuş. Burada Anadolu’nun bilinen en büyük Grekçe yazıtı bulunuyor. Güneyde tören yolu üzerinde Mitras’ın kabartması Antiochos ile Herakles’in tokalaşma kabartması mutlaka görülmeli. Arsemia Antik Kenti Kâhta ilçesinde bulunmaktadır.

Arsemia Antik Kenti

HAYDARAN KAYA MEZARLARI

Taşgedik köyünde bulunan kaya mezarları yanında Güneş Tanrısı Helios ile Kommagene Kralı Antiochos’un tokalaşma kabartmaları bulunuyor.

PERRE ANTİK KENTİ

Adıyaman şehir merkezine yakın bir yerde bulunmaktadır. Burada 200 civarında kaya mezarı tespit edilmiştir. Yapılan kazılarda lahit mezarlar, kabartmalı sunaklar, heykeller, nekropol ve duvarlar ortaya çıkarılmış. Mezarlar, kayalara oyularak yapılmış küçük odalardan oluşmaktadır.

PİRİN ANTİK KENTİ

Pirin Antik Kenti’de Adıyaman şehir merkezine yakındır. Kommagene Krallığı’nın ne büyük şehirlerinden biridir. Burası Romalılar döneminde de konaklama merkezi olarak kullanılmış. Burada da çok sayıda oda mezarlar, lahitler, heykeller çıkarılmış. Bunların bir kısmı Adıyaman Müzesi’nde sergileniyor.

CENDERE KÖPRÜSÜ

Dünyanın en eski köprülerinden biridir. 2000 yıldır ayakta kalmayı başaran köprü, ismini Cendere Çayı’ndan almış. Yakın zamana kadar araçların kullandığı bu köprü şimdi sadece yayalara açık. Çayın daraldığı bir noktada bulunan bu tek kemerli köprü, Kommagene Krallığı tarafından Roma İmparatoru’nun eşi ve çocukları onuruna yaptırılmış.

Cendere Köprüsü

KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ

Nemrut Dağı Milli Park alanı içerisindedir. Burada bulunan anıt, Kommegene Kralı İkinci Mithridates’in annesi adına dikilmiş. Kâhta ilçesi girişindeki anıtın yüksekliği 21 metredir.

Karakuş Tümülüsü

TURUŞ KAYA MEZARLARI

Bu mezarlar Adıyaman ile Şanlıurfa’yı birbirine bağlayan yolda bulunan Turuş Köyü’nde bulunmaktadır. Bölge tamamen kayalıklardan meydana gelmektedir ve burada Romalılara ait olduğu tespit edilen 55-60 civarında mezar bulunmaktadır. Mezarların birkaç tanesinde insan ve hayvan figürlerine rastlanmaktadır.

PALANLI MAĞARASI

Taş Devri’nde insanlar tarafından istifade edilen bu mağaranın tarihi geçmişi MÖ 40 binli senelere dayanmaktadır. Taş Devrinde insanların taşların ucunu sivrilterek avcılıkta kullandığı ve aynı zamanda toplayıcılıkla uğraştığı bilinmektedir. Palanlı Mağarası’nın duvarlarında da yaşayış tarzlarını aksettiren av hayvanları (geyik, yabani keçi vs.) resimleri bulunmaktadır. En eski çağları yansıtan bu tarihi eserlerin ziyaret edilmesi gerekir.

ULU CAMİ

Adıyaman’ın en büyük ibadet yeridir. Dulkadiroğulları zamanında inşa ettirilmiş. 1873 yılında yıkılarak yeniden yapılırken ilk orijinal mimarisini kaybetmiş. Yine de bugün mimarisi ve iç tezyinatı ile dikkat çekiyor.

Adıyaman Ulu Cami

DERİK KALESİ

Adıyaman’ın Sincik İlçesi’nde bulunan ‘Derik Kutsal Alanı’ iki büyük dağ arasında konuşlandırılmıştır. Tepeler 120 metreden yüksektir. Bölgede eski bir ibadet yeri Burada bir tapınak ve kutsal Temenus yer almaktadır.

HISN-I MANSUR KALESİ

Şehrin merkezinde bulunan Hısn-ı Mansur Kalesi bir tepeye konuşlandırılmıştır. Uzunluğu neredeyse 25 metredir. Adıyaman’ın sembollerinden biridir ve şehri ziyaret eden herkesin görmesi gereken bir yapıdır.

GERGER KALESİ

Gerger ilçesinde bulunan yüksek bir tepe üzerine Hititler tarafından yaptırıldığı sanılan Gerger Kalesi, bugün hala sağlamdır. Kalede su sarnıçları, dükkânlar ve cami kalıntıları bulunuyor. Bu yapıların büyük bir ihtimalle Arap akınları sırasında yapıldığı sanılmaktadır.

ADIYAMAN MÜZESİ

Adıyaman Müzesi’nde yaklaşık 22 bin tarihi eser ziyaretçilere sunulmaktadır. Müzede Romalara, Bizanslılara, Selçuklulara, Osmanlılara ait eserler sergilenmektedir. Adıyaman Müzesi’nde eserler etnografik ve arkeolojik olarak iki farklı bölümde ziyaretçilere gösterilmektedir. Yalnızca Pazartesi günleri kapalı olan müze diğer günler mesai saatleri içerisinde hizmete açıktır.

Adıyaman Arkeoloji Müzesi

OTURAKÇI PAZARI

Adıyaman’da el sanatları oldukça ilerlemiş durumda. Adıyaman’a özgü halı, cicim, kilim bu el sanatlarından bazılarıdır. Nemrut heykelleri, Nemrut rehberi, hediyelik eşyalar, Besni üzümü, muska, pestil gibi birçok şeyi Oturakçı Pazarı’nda bulabilirsiniz.

Oturakçı Pazarı

MENZİL KÖYÜ

Menzil Köyü Adıyaman ilinin Kâhta ilçesine bağlıdır. Tüm Türkiye’de tanınan bir Nakşibendi Şeyhi‘nin de köyü olan Menzil köyü, Adıyaman il merkezine 75 km. uzaklıkta yer almaktadır. Köyün genel olarak temel geçim kaynağı yurt içi turizm ve tarımdır. Her gün Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce insan Şeyhlerini ziyaret etmek için Menzil Köyü’ne gelmektedir. Köyde çayevi, pastane, lokanta ve fırın da bulunmaktadır. Köy yolu ise asfalttır.

Adıyaman Kâhta Menzil (Durak) Köyü, hafif karasal iklimin etkisi altındadır. Kışlar serin, yazlar ise sıcak geçmektedir.

Menzil Cemaati, Nakşibendi Tarikatına bağlı olup, Türkiye’deki cemaatler arasında en fazla mensubu olan cemaatlerden biridir. Menzil Cemaati “Şeyh Muhammed Raşit Erol” tarafından kurulmuştur. Cemaatin bugünkü liderleri ise Şeyh Abdulbaki Erol‘dur. Adıyaman merkezli olan cemaatin Ankara ve İstanbul’da da kolları mevcuttur.

Cemaatte eğitim görenlerin özellikleri, sünnete sıkı bağlı olmaları ve çokça Allahu tealayı zikretmeleridir.

Cemaat ekonomik gücünü, mensuplarının işlettiği firmalardan almaktadır. Türkiye’nin en etkin tarikat yapılarından biri olan Menzil cemaati, gücünü büyük ölçüde iyi örgütlenmesinden almaktadır. Şeyhlere ve varislerine mutlak itaat, gizli zikir adetlerinin ve gizli örgütlenme teknikleri gibi faktörler, Menzil Cemaatini Türkiye’deki en etkili yapılardan biri haline getirmiştir.

Cemaat Nakşibendi Tarikatı’nın büyük önderi Şeyh Mehmet Zahid Kotku‘nun ölümünden sonra Adıyaman merkezli olarak ortaya çıkmıştır. Şeyh Muhammed Rasid Erol’un 1993’teki ölümünden sonra dergâhı ve Nakşibendilerin Menzil kolunu Şeyh Abdülbaki Erol yönetmektedir. Şeyh Abdülbaki Erol, efsanevi Menzil Şeyhi Gavsi Hazretleri’nin oğullarından biridir.

Her yıl Adıyaman Kâhta’daki Menzile Türkiye’nin dört bir yanından otobüsler kaldırılır, Şeyhe yüz sürülür. Menzil Şeyh’lerinin önemi ise Hazreti Hüseyin soyundan gelmesindendir. Aynı zamanda Seyyid olarak görülen Şeyhler ve varisleri Allah dostu olarak görülmektedir.

Nakşibendi Tarikatı’nın yaygın kollarından Adıyaman Grubu’nun Şeyhi Seyyid Abdülbaki Erol’u ziyaret etmek isteyen müridler Türkiye’nin birçok yerinden Adıyaman’ın Kâhta İlçesi’ne bağlı Menzil Köyü’ne akın etmektedir.

Tövbe ettikten sonra tarikata giren binlerce kişinin akın ettiği Menzil Köyü’ne gelenler önce Şeyh Seyyid Abdülbaki Erol’u ziyaret ediyor, daha sonra tarikatın usul ve adaplarına göre ibadetlerini yerine getiriyorlar.

Menzil alışveriş merkezleri, restoran, kafe ve dinlenme alanlarının bulunduğu bölgenin en çok ziyaret edilen ve en modern köyü konumundadır.

COMMENTS

WORDPRESS: 0