Ali Çetinkaya Kimdir?

Ali Çetinkaya Kimdir?

Ali Çetinkaya 1919 yılında yapılan seçim sonunda Afyonkarahisar Mebusu olarak Osmanlı Mebusan Meclisi’ne girdi. Ancak kısa bir süre sonra İngilizler tarafından tutuklanarak birçok vatansever aydın gibi Malta’ya sürüldü...

Emel Müftüoğlu
Gazlıgöl Kaplıcaları
Afyon’un (Afyonkarahisar) Meşhur AVM’leri

Afyonkarahisarlı Şerşifoğlu Ahmet Ağa’nın oğlu olan Ali Bey 1878 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Daha sonra Bursa Askeri Lisesi’ne gönderildi.

Oradan Harp Okulu’na geçti ve tam 20 yaşında iken 1898 yılında teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri safına katıldı. Yüzbaşı oluncaya kadar geçen süre içerisinde Makedonya ve Arnavutluk dağlarında çetecilere karşı Osmanlı varlığını savundu. 1907 yılında Manastır’da örgütlenen “İttihat Terakki” içinde yer aldı. Hareket Ordusu ile İstanbul’a girdi. 1919’da Trablusgarp Cephesi’ne gönderildi. Burada Mustafa Kemal’in yanında bulundu. O sırada Enver Paşa da Bingazi’de idi.

Ali Çetinkaya Kimdir?

Atatürk ve Ali Çetinkaya

Balkan ve 1. Dünya Savaşlarında cephelerde savaştı. Ali Çetinkaya 1919 yılında yapılan seçim sonunda Afyonkarahisar Mebusu olarak Osmanlı Mebusan Meclisi’ne girdi. Ancak kısa bir süre sonra İngilizler tarafından tutuklanarak birçok vatansever aydın gibi Malta’ya sürüldü… Malta’dan kurtulup yurda döndüğünde TBMM açılmıştı ve Atatürk O’nu ve bazı arkadaşlarını bekliyordu. Doğal olarak Ali Bey’de birinci mecliste Afyonkarahisar Milletvekili olarak yerini aldı.

Doğudaki Kürt isyanlardan sonra kurulan Ankara İstiklal Mahkemesi Başkanlığına getirildi. 16 Şubat 1934 Tarihinde Bayındırlık Bakanlığına seçildi. Ulaştırma İşlerinin Bayındırlıktan ayrılması üzerine oluşturulan Ulaştırma Bakanlığının 3 Nisan 1939 Tarihinde İlk Bakanı oldu. Her iki Bakanlıkta da büyük işler başardı. Birçok yabancı kuruluşun millileştirilmesini sağladı. Aralıksız 1946 yılına kadar Afyonkarahisar Milletvekilliği yapan Ali Çetinkaya çok partili sisteme geçilip Demokrat Partinin seçimleri kazanması üzerine o yıl seçilemedi ve Milletvekilliği sona erdi. 21 Şubat 1949 Tarihinde İstanbul’da vefat etti.

COMMENTS

WORDPRESS: 0