Tag: Amasya Evleri

Amasya Evleri

Amasya Evleri

Amasya evleri, daha çok 19. yüzyıla ait yapılardır. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na istinaden Ankara Kültür ve Tabiat Varlı ...
1 / 1 POSTS