Meşhur Paskalya

Meşhur Paskalya

Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın Pazar günü dirilişinin hatırasına yapılan yortudur. Dilimize Latince Pashalia sözcüğünden türeyerek girmiştir, Hristiyan âleminde Hz. İsa'nın dirilişini temsil etmektedir.

Netflix Nedir?
Ülke Ülke Yemek Alışkanlıkları
Tom Hardy Kimdir?

Paskalya: Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın Pazar günü dirilişinin hatırasına yapılan yortudur. Dilimize Latince Pashalia sözcüğünden türeyerek girmiştir, Hristiyan âleminde Hz. İsa’nın dirilişini temsil etmektedir. Hz. İsa’nın dirildiği günü belirleme mevzuu, 8. yüzyıla kadar Doğu ve Batı kiliseleri arasında başlıca itilafı oluşturuyordu. 325 yılındaki İznik Konsili’nde, Paskalya’nın bahar ekinoksundan (21 Mart) sonraki ilk dolunayın ardından gelen pazar günü kutlanması kararı alındı. Bu sebepten dolayı Paskalya, Gregoryen Takvimi’ne göre 22 Mart ile 25 Nisan arasındaki pazar günlerinden birine isabet eder.

Meşhur Paskalya

Yortu Hazırlıkları

Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen Takvimi’ni temel aldıkları için kutlamalar Protestan ve Katolik kiliselerinden sonra gerçekleşir. Ayrıca Ortodoks kiliselerinde Paskalya’nın Yahudi Pesah Bayramı (Hamursuz Bayramı) ile aynı güne denk ‘gelmemesine’ özen gösterilir.

Dünya kiliselerinin çoğu tarafından sabit bir tarih belirlenmeyen pazar günü kutlanan, Kıyam Yortusu, Diriliş pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılmaktadır.

Meşhur Paskalya

Yılbaşı

Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

Paskalya Yortusu Gelenekleri

Dünya üzerindeki tüm Hristiyanlar tarafından kutlanmaktadır. Yaygın olarak Kiliselerde tertip edilen ayinlerin dışında, Paskalyanın kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını olanları şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Bu dönem, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü ile de (Diriliş Günü) sona erer.

Meşhur Paskalya

Renkli Yumurtalar

Katolik Kiliselerinde; Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır, Kitabı Mukaddes’ten bölümler okunur ve vaftiz törenleri yapılır. Hristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya gününde yapılırdı. Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alay kiliseden çıkarken hiçbir ışık yakılmaz; dönüşte ise, Hz. İsa’nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.

Newer Post

COMMENTS

WORDPRESS: 0