Strabon

Strabon

Ünlü coğrafyacı ve tarihçi Strabon (M.Ö. 63) Amasya'da doğmuştur. Roma aristokratlarıyla kan bağı olduğu düşünülmektedir. Varlıklı bir aileden olduğu için iyi bir öğrenim görmüştür. Amasya'dan ayrılıp Nil boyunca gezmiştir.

Amasya’dan 15 Ülkeye Elektrik Motoru İhracatı
Amasya Yemek Mekanları
Amasya Evleri

Strabon Kimdir?

Ünlü coğrafyacı ve tarihçi Strabon (M.Ö. 63) Amasya’da doğmuştur. Roma aristokratlarıyla kan bağı olduğu düşünülmektedir. Varlıklı bir aileden olduğu için iyi bir öğrenim görmüştür. Amasya’dan ayrılıp Nil boyunca gezmiştir. Kendisinin batıda Sardunya’ya, kuzeyde Karadeniz‘den güneyde Etiyopya’nın sınırlarına kadar seyahat ettiğini söylemektedir. Daha sonra Roma şehrinde uzun yıllar geçirmiştir. Bu gezintilerinde tarih, coğrafya, felsefe konularında çalışmış, bilgi toplamış ve eserlerini yazmıştır. Amasya’ya dönmüş ve hayatının geri kalan 26 / 27 yıllık kısmını “benim memleketim” dediği Amasya‘da geçirmiştir. M. S.26 yılında burada ölmüştür.

Tarihle ilgili 43 kitaptan oluşan eserinden geriye çok küçük bölümler kalmıştır. En ünlü eseri o dönemin bilgisine göre dünya coğrafyasını anlattığı “Coğrafya”dır (Geographika). Dünyanın ilk coğrafyacısı olarak da bilinen Strabon’un bu ünlü eseri birçok dile çevrilmiştir. Strabon’un yazdığı eser sadece bir coğrafya kitabı olmayıp, aynı zamanda miladın başlarındaki eski çağ dünyası hakkında bilgi veren bir ansiklopedi, bir tarihi coğrafya veya coğrafyanın felsefesidir.

Strabon ve Amasya

Strabon

En geniş seçmeci düşüncelere yer veren yapıt, Eratosthenes, Hipparkhos’tan ve Epheros, Polybios ve Poseidonios adlı tarihçilerden esinlenmişti. Strabon’un coğrafyası tarihsel bir özellik taşımakla birlikte, insanın, kavimlerin ve imparatorlukların fizik dünya ile olan ilişkilerini de belirtir. Bu özelliğiyle Ptelemaios’un Geographike Aphegesis adlı coğrafyasından üstündür. Bu eserin Anadolu coğrafyasını kapsayan 12 – 13 – 14. ciltleri Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından günümüz türkçesi ile basılmıştır.

Strabon ‘un Amasya Hakkında Yazdıkları “… Benim şehrim; içinde İris (Yeşilırmak) nehrinin aktığı geniş ve derin bir vadide kurulmuştur. İnsan emeği ile buraya hem şehir hem kale karakterlerini çok iyi şekilde sağlamıştır. Çünkü burası çok yüksek ve sarp kaya olup dimdik nehre doğru iner. Ve nehir etrafından şehrin kurulmuş olduğu yerde sahilde bir duvar ve her iki tarafta da sivri tepelere doğru uzanan duvarlar vardır. Bu tepeler iki tane olup tabii bir şekilde muhteşem bir kule gibi yükselmektedirler. Bu çevre içinde kralların hem sarayları hem de mezar anıtları bulunur. Her ne kadar şimdi bir eyalet ise de Amaseia (Amasya) bir zamanlar krallara aitti…”

COMMENTS

WORDPRESS: 0